ארכיון חודשי: אוקטובר 2007

שאלות חשובות ותשובות זמניות

 

על התשוקה לדעת להבין, להרגיש ולרצות בכול מאודי להמשיך להתפתח וליהנות מדעת!
כיצד מעוררים את התשוקה לדעת?
 משוחחים , דנים בבעיה, נושא, סוגיה, דילמה , מעוררים עניין וסקרנות, מגלים חיבה בלא שמץ של ניצול רגשות הלומד על ידי (המנחה)  הבוגר, נמנעים מיצירת תלות, יוצרים אמון.
 חושפים את הלומדים לאתגרים רלוונטיים לחייהם ומעוררים אותם לחשוב באילו אמצעים ואסטרטגיות חשיבה יגיעו לפתרון או השגה כול שהיא, מאפשרים ביטוי של דעה אישית ורגשות.
 מלמדים מתוך אהבה של האדם ושל הנושא, יוצרים זיקה אנושית בין בני אדם בעלי שם ואישיות המקבלים זה את זה.
 נותנים ביטוי ללהט ולהתלהבות מייזום והבנה של נושאי דיון, מתוך אחריות.
 יוצרים סביבה לימודית המאפשרת תהייה, שיח, בחירה, העמקה, העשרה מנטאלית, חשיפה למקורות ידע מגוונים, חשיפה למורכבות החיים, ועוד ועוד…
מתוך אלה דומה, נעשית דמות המורה למודל חיקוי ללומד.
 
השעמום  והחידלון הם אויבי התשוקה. הם מתירים אקלים של חזרה ושגרה, עייפות ושחיקה ומונעים קידמה לכאורה מסיבות פרקטיות. ההסתגלות לעיוורון הרוחני והרגשי הכרוך בחידלון, מאפשרת שלא להיות נוכחים אלא כאשר מתעוררות בעיות שנוצרות על ידי ה"אחרים"!  בהקשר זה, אחריות אישית נעדרת מאינדקס הקיום.
 
דיון ציבורי בנושאי חינוך יכול להתרחש כאשר יועלו נושאים המעניינים את המשתתפים ואנשים יביעו דעות, יחליפו ידע והבנות, יספרו חוויות הקשורות לנושאי הדיון, יעלו שאלות או סוגיות לדיון חדש, יחפשו ביחד פתרונות, יביעו השגות, יבהירו לעצמם ערכים החשובים להם, יבנו אינטרסים מהותיים לחייהם ויפעלו כאזרחים הלוקחים אחריות לאיכות החיים של כול אחד מאיתנו ביחד ולחוד.
 
שיח משותף סביב ניסיונות שונים בנושאי חינוך, בין שהם חווייתיים או מושכלים, עשוי לעורר אפשרויות בחירה חדשות לאופן בו מתנהלות מערכות החינוך. אם במסגרת המשפחה, בגן או בבית הספר, ביישוב, במוסדות להכשרת מורים ואולי אף במערכות הארציות בהן מתקבלות החלטות. 

ראוי לנסות!
 
 

טכנולוגיות חדשניות ומסורות מיושנות במערכת החינוך

 

"העתק והדבק" כשיטה מובנית בהוראה

במעשה החינוך היומיומי המקובל במחוזותינו, תלמידים נדרשים להעתיק מן הלוח רשימות וסיכומים ולשחזרם בעת מבחן כלשונם. הלמידה למבחנים בכיתות הלימוד,מעודדת העתקה והדבקה של מידע פרטני, רעיונות ופרשנויות, מבלי להכיר את מקור הדברים.
בנוסף לכך, מספרם הרב של נושאי הלימוד ועומס התכנים בתכנית הלימודים יחד עם החשיבות המיוחסת לתוצאות המבחנים, מניעה תהליך של "קפיצת דרך" להישגים ללא למידה. זאת, גם כאשר משתמשים במחברות וספרים!
במקביל ללימוד, תחת כותרות מבטיחות של "עבודת חקר" ו"עבודה עצמית", מתבקשים תלמידים לסכם ולהציג נושאי לימוד שאינם נלמדים בכיתה כתכנים ואף לעיתים, אינם נתמכים באמצעות הקנייה של מיומנויות לשון. (כמו תמצות רעיוני, סיכום, הבעה בעל פה ובכתב וכדומה).
למרות שתכנית הלימודים תובעת הקניית מיומנויות לשון והבעה בתוך הקשר תהליכי ההוראה והלמידה של מקצועות הלימוד,הם מבוצעים לעיתים קרובות, בשיעורי לשון בלבד, כתרגילים בעלי גוון מופשט עם הדגמות קצרות.
כפל הדרישות המופנה ללומד מצד אחד לפעול באופן עצמאי, ומצד שני לבטא ידע ללא פיתוח קודם של ידע כללי, מיומנויות לשון וכישורי חשיבה, מוביל לשעמום, איסוף רוטיני של מידע ותלות במבוגר משכיל המסייע בהכנת שיעורי הבית.(צאו והבינו מדוע תלמידים נכשלים!).
שיטת "העתק והדבק" מובנית עמוק בדרכי ההוראה מזה עשרות שנים והיא קשורה לגישות חינוך המאדירות זכירה ושינון של פרטי מידע וכן ציטוט סיכומים המקובלים על הבוחנים לסוגיהם.
בעידן המחשב ומאגרי המידע הזמינים הכנוסים בו, איסוף כול מידע מבוקש ועריכתו נעשו פשוטים. זאת בעיקר בקרב ילדי המעמד הבינוני והגבוה. הלומד העצמאי בחדרו, מלמד עצמו במהירות את מיומנויות השימוש במחשב ואף משתלט על שפה זרה נוספת בתוך גילוי מנועי החיפוש ורזי התוכנות השונים. התלות בזולת פוחתת וההתמכרות לטכנולוגיה המספקת מידע, אתגרים, הנאה ותקשורת, לפי בחירה, גוברת.
לסמן תהליכים אלה תחת כותרת של אכזבה מ"ילדי הגוגל", הוא מעשה שגוי אף אם מתגלית ציניות של הצעירים כלפי מערכת החינוך.
כאשר השימוש בטכנולוגיה שמציע המחשב משמש תפיסות חינוך מיושנות אין זו אשמת הצעירים.

הפוטנציאל החינוכי בעידן המחשב

בתהליך חינוכי חדשני ניתן להיעזר בטכנולוגיות המחשב בכדי לאתגר, לפתוח ולהכיר עולמות ידע מגוונים בקלות יחסית ולמקד את ההוראה והלמידה בפיתוח חשיבה ובמתן ביטוי לשיקולי דעת!
כך, להגביר אוריינות בכתיבה רפלקטיווית הניתנת בקלות לשיכתוב וכן באיסוף מידע למטרות השוואה, ניתוח ועיבוד נתונים.
המחשב מאפשר ללמד איך ללמוד! כיצד לחפש נתונים רצויים, איך לנסח מילות מפתח רלוונטיות, ואיך להבין ולארגן מידע נתון באופן מושגי ורעיוני מתוך שפע הנתונים.
לשימוש במחשב פוטנציאל המאפשר למידה בכמה מסלולים במקביל!
אלו זמינים באופן מילולי, מספרי, חזותי ושמיעתי בתחומי ידע שונים.
אין כיום סביבה לימודית אחרת המספקת מסלולי למידה המשלבים אמצעים אלה במערכות תכנים מגוונות וזמינות. נושא זה הנו בעל חשיבות גדולה לאור ממצאים בחקר תיפקודי המוח במצבי למידה וחשיבה וכן בחקר השונות הקיימת בנושא זה בקרב בני אדם.

במסגרת מטרות חינוך המאתגרות ומפתחות את מוחו של הלומד, יורד ערך ההעתקה וההדבקה לרמת טכניקה של עריכה. עיקר הדגש יכול להיות מושם על פיתוח כישורים של הבנת הנקרא, הבנת הנצפה והנשמע, בכדי ללמוד כיצד לחפש מידע רלוונטי לשאלות וסוגיות שונות. כך,ללמוד להעריך, לשקול, לשפוט, להחליט וכיוצא באלה כישורים לימודיים התומכים בחיים מושכלים באלף השלישי.

מתן מחשב אישי לכול מורה ולכול תלמיד יכול ליצור סביבה לימודית חדשנית ומאתגרת בתנאי שתפיסות החינוך של מערכת החינוך ובתוכה השכלת המורים והכשרתם – ישתנו.

אתגר זה דורש למידה מחדש של אפשרויות הנפתחות למערכות חינוך, אמצעי הוראה ודרכי למידה, בצד הבנת התמיכה הטכנולוגית שיכול לספק המחשב. בתהליכי התפתחות משולבים והדדיים של חינוך מתקדם וטכנולוגיות מחשב תומכות חינוך, ניתן לפתח מערכות אשר ימשכו גם משקיעים והשקעות כלכליות בנושאים אלה. כיום, אין השקעות מאסיביות במיחשוב למטרות חינוך מצד גופי השקעות משום הסיכון בקבלת החזר ההשקעה ולא נראה עדיין רווח כלכלי בצידן.

עידן המחשב יכול להוביל לשינוי אקולוגי- מערכתי

המשמעות של תמיכת תעשיות בהוראה ולמידה בעזרת מחשב, תשתנה במקביל להתפתחות תפיסות חינוכיות גלובליות. אנשי חינוך, אנשי מחשבים, משקיעים ותעשיות, יבינו את הפוטנציאל שיכול לצמוח לתכניות לימודים, לפיתוח נושאי לימוד, לדרכי הוראה ולמידה בסביבה לימודית רבת חלופות.
ברמה טכנולוגית מאגרי מידע מגוונים יוכלו לתפוס את מקומם של ספרי לימוד. ייתכן שבמקום ספרי הלימוד ניתן יהיה לרכוש סיסמת כניסה למאגרים וספריות חלופיים גם בהתאמה לשלב ההתפתחותי של הלומדים וגם עם מערכות ניהול וניווט שאינן סבוכות ויקרות.
ניהול שיעור בעידן ממוחשב יכול להתנהל לסירוגין עם כול הלומדים, עם חלקם, בקבוצות שונות ברשת, כאשר יש למורים בקרה על הוראת נושאים בתכנית לימודים ובקרה על פעילות כול הלומדים במרחב. במסגרת מסוג זה נוח יהיה לאפשר ללומדים שונים, ללמוד בקצב אישי תוך בקרה והנעה לקידום מיטבי לכול. זוהי טכנולוגיה בעלת פוטנציאל לקידום שוויון הזדמנויות השכלתי לאזרחי העתיד ולכך יש ערך מוסרי, חברתי וכלכלי גם יחד!
מושג המרחב יכול להיות מוגדר מחדש במונחים של חלל, זמן, ורשת בה פועלים.
התקשורת הבין-אישית יכולה להתפתח בתנאי שייוצרו יחסים הוגנים בין עמיתים ברשת בין אם הם לומדים ו /או מורים, ביחד ולחוד. לתקשורת מסוג זה יכול להיות אופי המסייע בעבודה בזמן אמת ללא צורך לנוע במרחב. נושא זה מדגים צורך לבנות קוד התנהגות מחודש, המתאים למימוש מטרות התפתחות חינוכית ומקצועית של כול יחיד ובהתאמה לקבוצות המשתתפים ברשת.
לשון אחר; השינוי הצפוי הוא שינוי רעיוני ותפיסתי המכוון למימוש מטרות של חינוך מתקדם וחדשני ליותר לומדים והתפתחות מקצועית ליותר מורים ולא כשינוי טכני הבנוי על גימיקים טכנולוגיים בלבד.
חינוך מושכל המכוון לפיתוח חשיבה רבת אפשרויות ייטיב להיעזר באמצעים הטכנולוגיים רבי אפשרויות המצויים במחשבים ולהטמיע תפיסות הוראה ולמידה עדכניות.